Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 roku po weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez JACK-BUD POLSKA Sp. z o.o., Sp. K. danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami niniejszej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest JACK-BUD POLSKA Sp. z o.o., Sp. K., ul. Obornicka 352, 60-689 Poznań, NIP 9721258070, REGON 362753638, KRS 0000659955. (dalej w treści jako: „JACK-BUD POLSKA”)

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:
 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług i obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków JACK-BUD POLSKA przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,  
 • ochrony praw JACK-BUD POLSKA zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

Informujemy, że JACK-BUD POLSKA może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi JACK-BUD POLSKA ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków naszej firmy przewidzianych prawem, ochrony praw JACK-BUD POLSKA zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu JACK-BUD POLSKA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 • JACK-BUD POLSKA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

  Dodatkowo informujemy, że macie Państwo prawo do:

  1. . usunięcia swoich danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
  3. dostępu do swoich danych osobowych,
  4. sprostowania swoich danych osobowych, 
  5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przenoszenia danych osobowych.

  Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.  

  Jako Administrator, JACK-BUD POLSKA jest obowiązany do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa, a Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa bądź do czasu wycofania Państwa zgody. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie RODO prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych JACK-BUD POLSKA pod adresem e-mail: biuro@jack-bud.com.pl.

   

  JACEK GRABOWSKI PREZES ZARZĄDU